برترین ویدئوها

بدون تعارف مورخ ۱۶ آذر ماه ۹۷/ بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۱۶ آذر ماه ۹۷

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

زوج پزشکی که با تمام دشواری ها، روزهای امیدوار کننده ای برای مردم مناطق محروم سروان ساختند.

 

بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۱۶ آذر ماه ۹۷

برچسب ها:

نظرات