همیشه بذر محبت رو میون خاک دلم کاشتی – شور مداحی بیست و سوم ماه رمضان